Skip to content
Menu

BG GGZ

Grote verandering in de eerstelijns psychologische zorg

 

 

Er is nogal wat veranderd in de eerstelijns GGZ in 2014.

Dat is de kortdurende psychologische zorg (gemiddeld 5 tot 10 gesprekken).

De belangrijkste wijziging is dat er vanaf januari 2014 wordt vergoed per behandeling in plaats van per gesprek. Een andere belangrijke wijziging is dat er een deel van de psychologische zorg niet meer wordt vergoed. Het gaat hier om bijvoorbeeld aanpassingsproblemen, relatietherapie of hulp bij rouw.

Een derde belangrijke verandering is dat u geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen. U zult als cliënt in de eerstelijns psychologische zorg veel van deze wijzigingen merken.

 

De naam verandert
De eerstelijns psychologische zorg gaat veranderen in Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Een verwijsbrief blijft belangrijk
U wordt door de huisarts (en soms bedrijfsarts) verwezen naar de GBGGZ. Als u niet door de huisarts wordt verwezen, maar u wilt toch gesprekken, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Een diagnose wordt nog belangrijker
De huisarts zal moeten inschatten of u al dan niet een diagnose op psychisch gebied heeft. Denk hierbij aan depressie of angststoornissen. Het gaat hier om een voorlopige diagnose, die uiteindelijk door een psycholoog bevestigd (of ontkracht) moet worden. Als de huisarts hier niet uitkomt in één gesprek zal hij of zij u doorverwijzen naar de POH-GGZ, oftewel, de Praktijkondersteuner van de Huisarts.

Als u wel klachten heeft, maar niet ernstig genoeg om een diagnose te stellen, dan zal de huisarts u zelf helpen of hulp aanbieden van zijn praktijk ondersteuner (POH-GGZ), meestal een psychiatrisch verpleegkundige.
Als u bij mij terecht komt, verifieer ik de diagnose. Mocht de behandeling van uw klachten niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar of zijn de klachten dienmate ernstig dat u voor specialistische GGZ in aanmerking komt, dan verwijs ik u terug naar de huisarts.

Een andere mogelijkheid is dat u zelf de behandeling betaalt.

Vijf, acht of twaalf gesprekken
Komt u door uw diagnose wel in aanmerking voor vergoeding, dan moeten we als behandelaar kiezen welke lengte u nodig heeft qua behandeling. Zorgzwaarte wordt dat genoemd. Er zijn drie mogelijkheden: Kort, Middel of Intensief. Denk aan gemiddeld 5, 8 en 12 gesprekken. De huisarts zal in eerste instantie een inschatting maken wat nodig is. Als deze inschatting niet juist is zal er overleg plaatsvinden met de huisarts, die een nieuwe verwijsbrief zal moeten opstellen.


Doel van de veranderingen is landelijke kostenbesparing
In crisis tijd gaat van alles op de schop, zo ook de GGZ. Het idee is dat een deel van de mensen die nu zorg ontvangen in de tweedelijns psychologische zorg, straks in de (goedkopere) GBGGZ terecht komen. Hetzelfde geldt voor mensen die nu in de eerstelijns psychologische zorg worden opgevangen. Een deel van hen komt straks bij de huisarts en diens POH-GGZ terecht.

Wanneer wordt de hulp niet vergoed? Regels en uitzonderingen
Als u een psychische diagnose heeft uit de lijst van door minister Schippers bepaalde diagnoses waarbij mensen in aanmerking komen voor vergoeding, dan zal uw zorgverzekering de behandeling betalen. Heeft u echter een diagnose die niet in deze rij voorkomt, zoals relatieproblematiek of een aanpassingsstoornis, dan zult u zelf de behandeling moeten betalen.
Tenminste… Er kunnen kleine verschillen zijn tussen zorgverzekeraars over de lijst met vergoede diagnoses. En nog een uitzondering, als u een restitutiepolis hebt gelden weer andere regels. Dat betekent dat u goed moet nagaan bij uw zorgverzekeraar of de zorg die u wilt vergoed wordt.

Gezond en toch gesprekken?
Als u gesprekken met de psycholoog wilt die niet onder het kenmerk ‘zorg’ vallen, dan bent u alsnog van harte welkom. U kunt de behandeling dan gewoon zelf betalen.