Menu

Klachtregeling

 

Een psycholoog is een hulpverlener die u concreet helpt bij psychische problemen.

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet goed gaat. In dat geval kunt u ondersteuning krijgen. Via gesprekken helpt de psycholoog u om weer op eigen kracht verder te kunnen.

  

Klachten

Als u ontevreden bent over bepaalde zaken, dan is het van belang dat u dat eerst met mij bespreekt. Als u dat gedaan heeft en dat heeft niet voldoende opgeleverd, kunt u er een officiële klacht van maken. Deze klachten zijn te richten aan de klachtencommissie

 van de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten.