Skip to content
Menu

Kosten

Tarieven

 

 

De tarieven voor 2015 bedragen 90 euro per uur per sessie voor onverzekerde producten. 

Mocht u verhinderd zijn om op de afspraak te komen, dan kunt u dit zonder kosten tot 24 uur van tevoren annuleren.

Wanneer u (ongeacht de reden) korter van tevoren de afspraak afzegt, of wanneer u zonder annulering niet komt opdagen, wordt een deel van de kosten van het consult aan u doorberekend. Houd er rekening mee dat de ziektekostenverzekeraars dit niet vergoeden.

De bovenstaande tarieven zijn voor zorgkosten die niet verzekerd worden door zorgverzekeraars (OVP), supervisie en/of leertherapie.

 

  

Betaling

Als u een verwijzing heeft van de huisarts voor kortdurende psychologische zorg, en als uw ziektekostenverzekering een behandelcontract met mij heeft afgesloten worden de kosten vergoed. In het eerste contact levert u de verwijsbrief in.

Voor aanvang van de zorg heeft u contact met uw zorgverzekeraar over kosten en vergoeding.

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten is het mogelijk dat onverzekerde zorg toch wordt vergoed. Kijk hiervoor zelf in de polisvoorwaarden.

 

Contracten heb ik afgesloten met de volgende overkoepelende zorgverzekeraars voor 2015: 

CZ, VGZ, Menzis en Multizorg.

Deze zorgverzekeraars hebben diverse labels onder zich vallen. U kunt bij mij of uw zorgverzekeraar informeren of zorg wordt vergoed.    

  •  

Let op:

Door de zorgverzekeraars waar ik geen contract mee afgesloten heb (waaronder Achmea en onderliggende labels) wordt meestal een bepaald bedrag vergoed. Dit bedrag is hoger wanneer u in het bezit bent van een restitutiepolis. Rond de 75% van de kosten wordt vergoed.

Na afloop van de behandeling betaalt u. U ontvangt hiervoor een nota. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een selectiefpolis. Ook deze zorgverzekeraars vergoeden niet rechtstreeks de kosten. U betaalt zelf de rekening en krijgt een deel van de kosten terug van de zorgverzekeraar. Bij onverzekerde zorg ontvangt u een nota per sessie.

Zorg ervoor dat u zich goed laat voorlichten door uw zorgverzekeraar over de te vergoeden kosten.

 

Tarieven Basis GGZ

Alle vermelde tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2015. Indien de prestatie onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket en hiervoor een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

 

prestatiecode

omschrijving

tarief

180001

Basis GGZ Kort (BK) 294 minuten

€ 461,89

180002

Basis GGZ Middel (BM) 495 minuten

€ 787,00

180003

Basis GGZ Intensief (BI) 750 minuten

€ 1.234,06

180004

Basis GGZ Chronisch (BC) 753 minuten

€ 1.138,94

180005

Transitie/onvolledig traject 120 minuten

€ 188,53

194073

OVP niet-basispakketzorg Consult 60 minuten

€ 95,63

 

Elk van deze prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg passend bij het patiëntprofiel. Het aantal minuten per prestatie is de maximale directe en indirecte patiëntgebonden tijd die binnen de betreffende prestatie beschikbaar is.

De Transitieprestatie is van toepassing wanneer de zorgvraag te licht of te zwaar is voor behandeling in de Basis GGZ.

Verzekerde zorg declareren wij rechtstreeks bij gecontracteerde zorgverzekeraars. Is uw zorgverzekeraar niet gecontracteerd dan ontvangt u na afsluiten van de behandeling een nota. Deze kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar declareren.

De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatietherapie, en werkgerelateerde problematiek. Voor onverzekerde zorg ontvangt u maandelijks een nota.

 

(Verplicht) eigen risico
Alle geneeskundige ggz valt onder het verplichte eigen risico van 375 euro per jaar voor 2015.

Dit betekent dat u maximaal 375 euro zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit.

Bijvoorbeeld voor medicijnen, ziekenhuisopname of therapie. Het geldt zowel voor geestelijke

als lichamelijke gezondheidszorg.

Men kan ervoor kiezen om een hoger eigen risico te nemen bij een verzekeringspolis. Nadat het bedrag van het eigen risico is behaald worden kosten van behandeling vergoed. Een hogere bijdrage wordt dan betaald voor behandeling. Dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van het vrijwillig eigen risico. 

 

Veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg

Er zijn in 2014 veel veranderingen doorgevoerd in de geestelijke gezondheidszorg.

U vindt een samenvatting hiervan op de volgende pagina. 

 

Basis generalistische geestelijke gezondheidszorg