Menu

Kwaliteitsstatuut

 

Niet-gecontracteerde psychologen hebben te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Ook moeten zij zich aan dezelfde regels houden wat betreft vergoede en niet-vergoede zorg. De kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in een kwaliteitsstatuut.  Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. 

Vanaf januari 2022 is het kwaliteitsstatuut GGZ versie 3.0 de nieuwe norm, die vanaf 1 januari 2023 verplicht is. Mijn kwaliteitsstatuut GGZ Versie 3.0 is in te zien in mijn praktijk.