Skip to content
Menu

Onderzoek intelligentie

 

Iemands intelligentie, ofwel cognitieve vaardigheden, wordt gemeten door middel van een IQ-test. Een Intelligentiequotiënt-test bestaat uit een groot aantal vragen en opdrachten, waar soms wel, soms niet zo snel mogelijk het juiste antwoord op moet worden gevonden. Sommige taken testen het taalbegrip, andere testen onder meer ruimtelijk inzicht. De totaalscore op de verschillende onderdelen van de test resulteert in een bepaald getal: het IQ. Liever dan de focus enkel te richten op een bepaald getal, worden de ‘betrouwbaarheidsgrenzen’ bepaald, zodat met 95% zekerheid kan worden aangegeven binnen welke marges het IQ ligt. Bij jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen tot 85 jaar wordt de WAIS-IV afgenomen. Deze testen is door de COTAN (Commissie Test Aangelegenheden) goedgekeurd.

 

Objectieve test

Niet altijd is de schoolhistorie een goede afspiegeling van iemands cognitieve mogelijkheden. Gebrek aan kansen, grote gebeurtenissen of ziekte kunnen een vertroebeld beeld geven van de intelligentie. Een objectieve intelligentietest kan in dergelijke gevallen uitkomst bieden en aangeven wat ‘er in zit’ en wat er van iemand verwacht mag worden. Een profiel van relatieve sterkte of zwakte De scores op de verschillende subtests van de WAIS leiden niet alleen tot een intelligentiescore, maar geven ook een intelligentieprofiel. Zo worden de relatief sterke en zwakke cognitieve vaardigheden zichtbaar. Daarnaast komen bij de WAIS vier factor-IQ’s naar voren (Verbaal Begrip-IQ, Perceptuele Organisatie-IQ, Verwerkingssnelheid-IQ en Werkgeheugen-IQ). Een ‘gemiddeld’ IQ ligt tussen de 90 en 110 punten.

 

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek heb ik met je een telefonisch intakegesprek waarin we je situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hiervan ontvang je een bevestiging. Afname van de WAIS IV NL neemt circa 2 tot 3 uur in beslag, tijdens de afname kan er worden gepauzeerd en/of iets worden genuttigd. Binnen een week ontvang je de uitkomsten. De uitgebreide rapportage gaat in op je algemene intelligentie, de deelgebieden van je intelligentie en gaat in op je specifieke vragen en advies. Na ontvangst van de rapportage volgt een persoonlijke nabespreking waarin testafname, rapportage en advies worden besproken en verdere vragen worden beantwoord. Als je in een later stadium nog vragen heeft kun je altijd contact opnemen, nazorg hoort bij mijn service. Afname gebeurt analoog of digitaal via gebruikmaking van twee Ipads. Afname kan hierdoor zowel op praktijklocatie als op een door jouw gekozen locatie plaatsvinden.