Skip to content
Menu

Onderzoek neuropsychologie

 

Met neuropsychologisch onderzoek worden meer specifieke mentale activiteiten in kaart gebracht. Het onderzoek spits zich toe op concentratie, geheugen, visuo-motoriek en executief functioneren (doelgericht handelen, plannen, uitvoeren en controleren van handelingen en activiteiten).

 

Wanneer neuropsychologisch onderzoek?

Bijvoorbeeld wanneer er vermoeden is van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) als gevolg van CVA, trauma of intoxicatie. Tevens wordt gebruik gemaakt van neuropsychologisch onderzoek in combinatie met andere onderzoeksmethoden bij het diagnosticeren van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) of aandachttekort stoornissen (ADHD/ADD) als een sterkte/zwakte analyse voor het aanreiken van concrete handvatten.

 

Werkwijze

Allereerst vindt er een gesprek plaats waarin de klachten worden uitgevraagd. Vervolgens worden een aantal testen en vragenlijsten afgenomen. Afhankelijk van de belastbaarheid van jou wordt het onderzoek in één of meerdere sessies uitgevoerd. De bevindingen van het neuropsychologisch onderzoek worden weergegeven in een uitgebreid verslag. Afhankelijk van de vraagstelling wordt daarin tevens advies gegeven naar jou, je omgeving en eventueel je werkgever over hoe het beste met eventuele beperkingen kan worden omgaan.