Skip to content
Menu

Onderzoek Persoonlijkheid

Persoonlijkheidsonderzoek

 

 

Persoonlijkheidsonderzoek is mogelijk bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Dit onderzoek richt zich op aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals zelfbeeld, temperament, prestatiemotivatie, probleemoplossingvaardigheden en sociaal gedrag. Daarnaast wordt de aanwezigheid van specifieke klachten (angst, stemming, perfectionisme etc.) onderzocht.
Hiermee krijgt u meer inzicht in factoren die problemen veroorzaken of in stand houden. U kunt vervolgens (zelf of met uw behandelaar) uw sterke kanten inzetten en uw minder sterke kanten verder ontwikkelen zodat u beter in balans raakt en zich krachtiger voelt.
Onderzoek kan ouders helpen inzicht te krijgen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind met als doel de ontwikkeling gericht te kunnen stimuleren.

Het onderzoekscontact duurt ongeveer 3 uur (bij kinderen kan dit verdeeld worden in twee contacten van 1½ uur) en bestaat voor een deel uit het invullen van vragenlijsten. De uitkomst van het onderzoek wordt besproken en er wordt een onderzoeksverslag meegegeven.