Skip to content
Menu

Onderzoek

Psychologisch onderzoek

 

Psychologisch onderzoek kan bestaan uit verschillende onderdelen die met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Zo kan er intelligentie onderzoek plaatsvinden, Neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Vaak wordt er gevraagd naar onderzoek om te kijken of er sprake is van ADHD (met of zonder hyperactiviteit) of een autismespectrumstoornis (ASS).

Onderzoek naar dyslexie en andere leerproblemen verricht ik niet. Evenals onderzoek in het kader van UWV vragen (arbeidsgeschiktheid en dergelijke).

 

Kennis en ervaring

Voor indicatieonderzoek heb ik ruim 10 jaar ervaring met intelligentie, neuropsychologisch en persoonlijkheidsonderzoek. Ik heb in die jaren onderzoek verricht om te beoordelen of er sprake is van een verstandelijke beperking, onderzoek naar intelligentie bij verschillende leeftijden (van 2 tot 80 jaar), onderzoek om meer inzicht te krijgen in sterktes en zwaktes in cognitieve vaardigheden en onderzoek naar persoonlijkheid.

 

Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief telefonische intake, testdag(en), rapportage, persoonlijke nabespreking, nazorg en indien van toepassing (omzet)belasting.

Diagnostiek wordt meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering. U krijgt een factuur mee na de testafname die binnen een week betaald dient te zijn. Onderzoeksbespreking vindt plaats na voldoening van de factuur.

 

Intelligentieonderzoek

 

€  400 euro

Neuropsychologisch onderzoek (incl intelligentie)

 

€  800 euro

Persoonlijkheidsonderzoek

 

€  350 euro

Persoonlijkheidsonderzoek incl intelligentie

 

€  700 euro

Onderzoek naar ADHD of autisme bij kinderen

 

€  900 euro

Onderzoek naar ADHD of autisme bij volwassenen

 

€  750 euro

Onderzoek naar ADHD/autisme incl intelligentie en neuropsychologisch onderzoek bij kinderen

 

1500 euro

Onderzoek naar ADHD/autisme incl intelligentie en neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen

 

1350 euro

 

Lees meer over:

 

Intelligentie onderzoek

 

Neuropsychologisch onderzoek

 

Persoonlijkheidsonderzoek

 

Onderzoek naar ADHD of Autismespectrumstoornis