Skip to content
Menu

Werkwijze

 

Visie

Mijn missie is om een persoon met klachten te ondersteunen in de transitie van ‘overleven’ naar ‘leven’. 

Sommige klachten kunnen met kortdurende hulp verholpen worden. Wanneer psychische klachten zo hardnekkig zijn en belemmerend dat het niet lukt om er zelf of met kortdurende klachtgerichte hulp uit te komen, dan kan psychotherapie behulpzaam zijn, Psychotherapie is een behandelvorm waarin je geholpen wordt inzicht in jezelf en persoonlijke patronen te vergroten. Het doel van psychotherapie is psychische klachten en problemen zoveel te verminderen dat je er minder last van heeft en/of ze beter kan hanteren.  

‘Humor maakt ellende dragelijk’ waardoor een lach en een traan beide er mogen zijn in therapie.  

 

Aanmelding en behandelfases

Aanmelding vindt plaats via e-mail info@ppbb.eu.  Je krijgt dan van mij een screeningsvragenlijst en wanneer deze ingevuld teruggestuurd is neem ik telefonisch contact op om te beoordelen of ik je kan helpen bij je klachten. 

Alvorens de behandeling gestart kan worden zal een intakegesprek plaatsvinden. Voor dit gesprek heb je een uitgebreid aanmeldformulier ingevuld en naar mij teruggestuurd en (online) vragenlijsten ingevuld. Dit alles om de intakeprocedure te verkorten en zo snel mogelijk te starten met de behandeling. Uitwisseling van het aanmeldformulier vindt plaats via Praktijk Portal of per post. 

Tijdens of na het intakegesprek wordt de probleemsamenhang besproken, die aan de hand van de door jouw ingevulde gegevens wordt opgesteld. 

Vervolgens wordt het behandelplan met je doorgenomen. In het behandelplan staat o.a. een voorlopige diagnose in met een plan van aanpak.

Regelmatig wordt het behandelplan geëvalueerd, met behulp van ROM (zie onder). 

Wanneer je bijna zelfstandig weer verder kunt zonder therapie, stellen we een terugvalplan op en verlagen we de frequentie van de behandelsessies. Aan het einde van de behandeling bespreken we of de behandeling afgesloten kan worden of dat je nog nazorg nodig heeft. 

Wanneer de aangeboden hulp niet effectief is, wordt gekeken of een andere behandelmethode meer aangewezen is. Wanneer ik zelf niet vaardig ben in deze behandelmethode, dan verwijs ik je door. 

 

Werkwijze

Ik volg in behandeling de Kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Mijn werkwijze is gebaseerd op de principes van de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Voor o.a. het verwerken van traumatische ervaringen maak ik gebruik van Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting en EMDR. Naast face to face behandeling is online behandeling een mogelijkheid. Dit heet e-Health.

 

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact kan een goede aanvulling zijn op de behandeling. Erkenning en herkenning kan een herstelproces bevorderen. Bij het Zelfhulp Netwerk in Eindhoven zijn diverse zelfhulpgroepen te vinden, waarbij je dit lotgenotencontact aan kan gaan. 

 

ROM (Routine Outcome Monitoring)

Tijdens hulp in het kader van de Basis en Specialistische GGZ werk ik met vragenlijsten die ik in de regel een aantal keren afneem. Deze vragenlijsten brengen systematisch in kaart hoe het met je gaat. De herhaalde afname van vragenlijsten maakt het mogelijk om veranderingen inzichtelijk te maken. Deze procedure heet Routine Outcome Monitoring of afgekort ROM.

 

Klanttevredenheid

 Tijdens de behandeling staan we bij de evaluaties ook stil bij de therapeutische relatie. Hoe tevreden ben je over de behandelmethode en mijn werkwijze. Deze tevredenheid wordt eveneens getoetst met de CQi, een algemene tevredenheidsvragenlijst.