Menu

Diagnostiek

 

Psychologisch onderzoek

 Psychologisch onderzoek kan bestaan uit verschillende onderdelen die met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Zo kan er intelligentie onderzoek plaatsvinden, neuropscychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

Vaak wordt er gevraagd naar onderzoek om te kijken of er sprake is van ADHD (met of zonder hyperactiviteit) of een autismespectrumstoornis (ASS).

Onderzoek naar dyslexie en andere leerproblemen verricht ik niet. Evenals onderzoek in het kader van UWV vragen (arbeidsgeschiktheid bijvoorbeeld).

 

Kennis en ervaring

Voor indicatieonderzoek heb ik ruim 10 jaar ervaring met intelligentie, neuropsychologisch en persoonlijkheidsonderzoek. Ik heb in die jaren onderzoek verricht om te beoordelen of er sprake is van een verstandelijke beperking, onderzoek naar intelligentie bij verschillende leeftijden (van 2 tot 80 jaar), onderzoek om meer inzicht te krijgen in sterktes en zwaktes in cognitieve vaardigheden en onderzoek naar persoonlijkheid.

 

Tarieven

 Soms wordt, wanneer verwezen door de huisarts, de kosten van onderzoek vergoed door de zorgverzekeraar. Vraagt u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.