Skip to content
Menu

Disclaimer

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die Psychologie Praktijk Birgit Booij (PPBB) aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
PPBB verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door PPBB worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

PPBB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. PPBB is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. 

 

Verwijzingen naar sites die niet door PPBB worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel PPBB uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door PPBB worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Veiligheid

Bij het Internet of elektronisch versturen van persoonlijke en/of zakelijke informatie dien je rekening te houden met het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Dit is vooralsnog een niet te voorkomen probleem van internet. PPBB is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

 

© Birgit Booij (2024). All rights reserved.