Skip to content
Menu

Supervisie

Ik ben supervisor VGCT®, EMDR en SFT en heb ervaring in het begeleiden van supervisanten op een persoonlijke, gestructureerde manier. 

Mijn uitgangspunt voor supervisie is dat er een open sfeer is en de supervisant zich veilig voelt. Daarnaast worden er concrete doelen afgesproken om aan te werken. Voor met een supervisietraject wordt gestart, vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin doelen worden afgestemd en verdere uitleg wordt gegeven over de werkwijze en wensen.

 

Het is mogelijk om supervisie te volgen bij de praktijk, zowel voor het opleidingstraject  tot GZ-psycholoog, tot cognitief gedragstherapeut (registratie VGCt®), tot EMDR Europe practitioner (registratie VEN) en tot schematherapeut (registratie VSt). Het begeleiden van een N=1 studie nieuwe stijl in het kader van de opleidingsroute voor de VGCt is mogelijk. Voor het superviseren voor het traject van klinisch psycholoog of psychotherapeut dient dispensatie aangevraagd te worden bij de opleidingsinstelling. Tot nu toe is de dispensatie steeds goedgekeurd. 

 

Supervisie EMDR

Supervisie kan als:

  • een VEN geaccrediteerde EMDR Basistraining is afgerond en je graag wil deelnemen aan de vervolgcursus. 
  • een VEN geaccrediteerde EMDR Vervolgtraining is afgerond en je wil je registratie als EMDR Europe Practitioner behalen. 
  • een VEN geaccrediteerde basistraining is afgerond en je wilt je bijscholen in het beoefenen van EMDR. Dit is ‘vrije’ supervisie, waarin je zelf de inhoud bepaalt over de supervisie over EMDR. Deze supervisie leidt niet tot een registratie en levert geen (her)registratie punten op. 

Leertherapie 

In het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut ‘oude stijl’ , tot psychotherapeut of klinisch psycholoog of voor persoonlijke ontwikkeling als therapeut kan leertherapie plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen en valkuilen door middel van cognitieve gedragstherapie en/of schematherapie, indien nodig aangevuld met EMDR.  

 

Wachtlijst 

Momenteel is er geen wachtlijst voor supervisie VGCT, SFT of EMDR.  Momenteel heb ik geen ruimte voor N=1 begeleiding in het kader van de VGCT opleiding. 

 

Kosten

Kosten voor supervisie/leertherapie bedragen 110 euro per 45 minuten contacttijd. 

Voor instellingen bedraagt het 120 euro per 45 minuten. 

Dubbele sessies, totaal 90 minuten, verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van de supervisie en beveel ik daarom aan.  Groepssupervisie behoort tot de mogelijkheden. De kosten voor supervisie met 2 personen  zijn 120 euro  per persoon (90 minuten), de kosten voor supervisie met 3 personen zijn 85 euro per persoon (90 minuten). 

 

Ik ben als PPBB geregistreerd als CRKBO docent, waardoor supervisie vrijgesteld is van BTW.

Voor aanmelding stuur een een email aan info@ppbb.eu en ik mail zo snel mogelijk terug. 

CRKBO_Docent