Skip to content
Menu

EMDR

 

Wat is EMDR?

Veel mensen verwerken traumatische gebeurtenissen op eigen kracht. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een kortdurende behandelmethode voor mensen die klachten houden na een nare gebeurtenis. Dit kan een eenmalige gebeurtenis zijn, of gebeurtenissen die de ontwikkeling van iemand hebben beïnvloed, zoals pesterijen of andere beschadigingen in de jeugd. Wetenschappelijk is de goede en snelle werkzaamheid van EMDR aangetoond.

Het model van EMDR is er op gebaseerd dat mensen beschikken over een natuurlijk verwerkingssysteem in de hersenen, dat soms geblokkeerd kan raken bij de verwerking van een of meer traumatische gebeurtenissen. EMDR spreekt dit verwerkingsmechanisme rechtstreeks aan, waardoor de verwerking van de trauma op gang komt en de beschadigende invloed van niet goed verwerkte herinneringen stopt.

Aan behandeling met EMDR kan met name worden gedacht bij:

 

  • forse klachten na een schokkende gebeurtenis
  • fobie/paniekstoornissen
  • PTSS
  • negatief zelfbeeld

 De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen met onder andere EMDR. Nare gebeurtenissen blijken aanjagers te kunnen zijn voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld depressieve klachten. Het kan dan gaan om ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen of om gebeurtenissen waarvan cliënten zelf denken deze achter zich te hebben gelaten.

 

Kijk voor meer informatie over EMDR op www.emdr.nl.

 

Let op: EMDR wordt door zorgverzekeraars niet altijd vergoed. Een overzicht hiervan kun je bij je zorgverzekeraar navragen.